Kunstnere: Terje Risbergtekst

  Set inn tabe
  Terje Risbergs
naturpoesi er velkjent for kunstinteresserte i hele Norge.
Når kunstneren nå viser sine arbeider i Vedholmen Galleri, er det med et nytt og litt annerledes blikk på naturen.
Lyset er fremdeles et viktig element, men i tillegg er nå en mer malerisk fargeskala kommet i de grafiske arbeidene.
Risberg viser dessuten, malerier i større formater. Dette er arbeider med temaer fra arktisk natur, med forenklede naturformer i et spill mellom lys og mørke.
Risberg er en av få kunstnere i Norge som benytter den teknisk vanskelige dyptrykkteknikken.
Her er hele prosessen manuell uten bruk av elektriske trykkpresser, og hvert grafiske blad blir derfor forskjellig fra de andre i opplaget.
Siden metoden er så tidkrevende, fins det hvert motiv kun i få eksemplarer.

I de senere år har Risberg vært en aktiv utstiller i inn og utland.
Han har hatt to større mønstringer i Seoul, Korea og dessuten vist sine arbeider i Helsingfors, London, Stockholm, København og Oslo,
og nå sist i Ålesund Kunstforenings store Hovedsal.
Risberg er representert i Nationalmuseet for Kunst og i de viktige samlingene i Norge.
Nylig har både Det Kongelige Slott, Det Norske Storting og Utenriksdepartementet sikret seg Risbergs arbeider.
«Når naturen blir sterk, fremtrer dens ubønnhørlighet og likegyldighet overfor alle menneskelige forehavender.
Den er hverken vakker eller heslig, den fraber seg all menneskeliggjøring.
Dette forteller oss noe om vår litenhet og vår flyktighet.
Gjennom kulturens byggverk søker vi å verge oss mot denne innsikten, men dette forsvaret blir kun en tynn ferniss.
Vi er nemlig selv et stykke natur. Slik blir vi altså et stykke natur som speiler seg i et annet stykke natur...«
T. Risberg.

Se og les mer om Risberg samt CV her: www.risberg.no
 
     
     
     
     
     
     
     
ll