PROGRAMSIDE

Festspillutstillingen 2018 - The Flood -
TORUNN SKJELLAND
I utstillingen «The Flood» viser Torunn Skjelland en ny serie malerier, og en skulptur. Utstillingen åpnes av Hilde Kjønniksen, som også er billedkunstner,
og utgjorde " Vestlandske Kunstmisjon " 2003-2005, med Skjelland Musikk på åpningen av " übertøs "
Dette er Skjellands første utstiling i Vedholmen Galleri
og vi ser frem til å presentere hennes nyeste arbeider for vårt publikum. I tillegg til utstillinger de seneste år, har Skjelland blannt annet jobbet med store offentlige utsmykninger i inn- og utland. Her i Vest ferdigstilte hun i 2013, utsmykningen " 1000483 " på Bybanestoppet Mårdalen*.

Torunn Skjelland jobber i hovedsak med maleriet som uttrykksform: På lerret, veggmaleri, som installasjon og i kombinasjon med annen visuell kunst. Malerienes motiver er hentet franyhetsjournalistikken. Skjelland arbeider innen tradisjonen av konseptuelt maleri, der valg av motiv er det bærende elementet. De ligger nært opp til fotografiet, med ønske om å overføre fotomediets dokumentariske kvaliteter og forteller-elementer l et malerisk språk. Utstillingen er støttet av Grieg Foundation.
* Utsmykning Bybanestopp Mårdalen: https://www.hordaland.no/nn-NO/kultur/kunst-i-offentleg-rom/1000483-torunn-skjelland/
Mer info: www.torunnskjelland.com

Invitasjon pdf
Plakat pdfCV SkjellandBilder 

ÅPENT
TORSDAGER kl. 16.00 - 20.00
FRE. LØR. SØN.Kl 12.00 - 16.00


Neste utstilling. 16.06 .- 22.07.
Kollektiv sommerutstilling av galleriets egne kunstnere: Vernissage lørdag 16. juni kl. 14.00.

http://www.midtsiden.no/fekk-inspirasjon-av-flytta-til-os
http://www.midtsiden.no/kunst-i-skjergarden

http://www.midtsiden.no/klare-til-jul
http://www.midtsiden.no/mat-magen-mat-hovudet
info Peter Marron:
http://www.marron-ceramic.com
https://www.facebook.com/vedholmengalleri

" Vedholmen Galleri driver kunstformidling, bl.a. salg av utsmykninger, kurs og viser ni salgsutstillinger i året, av samtidskunst. Dertil har visningstedet valgt å kombinerer utstillinger med musikalske innslag innen et brett felt fra flere kunstnere: Ida Maria, Thea Hjelmeland, Marius Neset, Trioen 1982 m/ Per Jørgensen, Opera Omnia, Gabriel Fliflet og Auroa Aksnes som eksempel. De tre først-nevnte spilte i galleriet ved flere anledninger, før de senere alle vannt Spillemanspris.

OBS: Vedholmen Galleri & Atelier har aldri mottatt kommunal eller anden offentlig drifts/utstillingsstøtte siden starten i 2000."
NÅ HAR VI NYÅPNET GALLERIBUTIKK fra 1.4.16

ÅPNINGSTIDER: Se informasjonssider

Kontakt oss gjerne på telefon eller
e-post:
post@vedholmen-galleri.com
for egen visning
TLF: 97 13 81 19

     

   
Torunn Skjelland - The Flood