Arkiv fra 2016 utstillingeropptekst

  Set inn tabell

Vinter 2016 Januar/Februar

Kunstner:
Siren Blytt

 

     

Vårutstilling 1. 2016
Kunstnere:
Torgrim Wahl og Norvald Hemre

Vårutstilling 2. 2016

Kunstner:
Ingri Egeberg

 

Festspillutstilling 2016

Kunstner:
Bodil Friele

 

Sommerutstilling 2016

Kunstnere:
.

 
       

Kystsogeveka 2016

Kunstnere:
Line Hvoslef

 

 

 

Høstutstilling 2016

Kunstnere:
.

 
Separatutstilling 2016
 

Juleutstilling 2016


 
       

Kunstner:

 

Kunstnere:

 
.   .