TILBUDS SIDE
Vi ønsker å gi publikum opplevelser og kan på forespørsel tilby følgende:

1. KUNSTUTSTILLING OG PRIVATEVISNIINGER

Vi viser våre utstillinger til firmaer og kunstklubber, gjerne spesialvisninger
utenom åpningstider,og vi kan tilbyde et enkelt traktement i tillegg.
(Reker, fiskesuppe, tapas, kaker med kaffe/the.).

2. TEAMBUILDING OG ANDRE KURS.
Under utarbeidelse er skreddersydde Teambuildingkurs som vi kan tilby

Voksenkurs og barne-foreldrekurs i skulptur,tegning og keramikk
.

3. KONSULENT

Kunstformidling av diverse kunstnere og utsmykningoppdrag som kunstnerisk konsulent /utførende kunstnere utføres av Vedholmen Galleri.

Om det ønskes flere typer formidling av kunst, e.g. hjelp med innkjøp av utsmykning eller enkelkunst til arbeidsplasser
/kontorer/utekunst, kan vi være behjelpelige med dette.
Galleriet formidler nå kunst fra 40 kunstnere og vi har stor oversikt innen dagens internasjonale kunstarena; det værende sig billedkunst, kunsthåndverk og design.
Vibeke Harild utfører jobb som utsmykningskonsulent for Hordaland Kunstsenter.

Peter Marron og Vibeke Harild har selv utført utsmykningsoppdrag som utførende kunstnere. Marron og Harild har begge Hovedfag i skulptur /installasjon i forhold til akitektur og romforståelse.
Se vennligst CV til Marron og Harild under " Kunstnere"