Vårutstilling:
Stine Rommetveit og Anne Knutsen

Sommerutstilling:
Geraldine Behan (Ire) og Erik Lytskjold

Kystsogevekene:
Tone Heinschien, Morten Kiltgård Madsen (DK) og Marte Kartfjord

Vinterutstilling:
Vidar Koksvik
og Kari HåkonsenVårutstilling:

Stine Rommetveit

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Anne Knutsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     

Sommerutstilling:

Geraldine Behan

           
   
 
 
 

Erik Lytskjold

 

               
               
   

Kystsogevekene/Høstutstilling:

Tone Heinschien

 
             
 

  Morten Kiltgård Madsen (DK)  

 
             
 

 

  Marte Kartfjord  

 

 
 

Vinterutstilling:

Vidar Koksvik

 

 

 

 
   

 

     

 

 
             
 

  Kari Håkonsen